Shell Sirius

Shell Sirius

Shell Sirius is een motorolie bedoeld voor de smering van 'medium speed' en 'high speed' scheepsdieselmotoren. 

De uitstekende reinigende werking van Shell Sirius zorgt voor een optimale bescherming tegen overmatige afzettingen op zuigers. Door de sterk dispergerende werking, blijven verbrandingsproducten zoals roet fijn verdeeld in de smeerolie. 

Shell Sirius biedt een effectieve bescherming tegen borepolishing en het daaruit voortvloeiende hoge smeerolieverbruik.

Shell Sirius bezit een grote oxidatiestabiliteit. De veroudering van de olie wordt hierdoor tegengegaan zodat de levensduur van de olie optimaal is. Verbrandingszuren worden effectief geneutraliseerd, waardoor chemische slijtage en corrosie wordt voorkomen.

Shell Sirius is samengesteld uit minerale basisoliën en additieven. De additieven hebben een multifunctioneel karakter en bieden extra bescherming tegen oxidatie, corrosie, slijtage en vervuiling.

Voor meer informatie belt u gerust naar 0316-294322.