GTL

GTL

De vraag naar energie neemt alleen maar toe en daarmee ook de druk op fossiele brandstoffen. Al naar gelang uw behoeften en wensen, kunnen wij u op diverse wijzen van brandstof voorzien. De Wereld Gezondheids Organisati dringt al jaren aan op maatregelen om de uitstoot van schadelijke gassen terug te dringen. Voor Tankstation Shell Tatelaar in Didam reden te meer de synthetisch gewonnen, extreem schone diesel Shell GTL (Gas To Liquid) Fuel te verkopen.

Shell GTL Fuel
, een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas, verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie, en produceert daardoor minder lokale uitstoot en minder zichtbare zwarte rook. De innovatieve brandstof is eenvoudig toe te passen in een bestaand wagenpark van nieuwe en oudere zware dieselmotoren. De belangrijkste voordelen van Shell GTL Fuel zijn:

 • Helpt om de lokale uitstoot te verminderen
 • Eenvoudig in bestaand  wagenpark te gebruiken (nieuwe en oudere zware dieselmotoren)
 • Geen investeringen in voertuigen of infrastructuur nodig
 • Kan helpen om het motorgeluid te verminderen

Producteigenschappen:

 • Nagenoeg vrij van zwavel en aromaten
 • Helder als water
 • Vrijwel reukloos
 • Hoog cetaangetal (75-80)
 • Niet-toxisch (in standaard toepassingen in zware dieselvoertuigen)
 • Goed biologisch afbreekbaar
 • Goede koude-vloei-eigenschappen

Bekijk hier de brochure van Shell GTL Fuel.